دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران ویلیام وایت ؛ سنگش کمهسیگار ,ندارد ,می‌شود
سیگار ,ندارد ,می‌شود 

 
 
در کنگره 60 دیدیم که نورون به شرایط عادی خود برمی‌گردد و به‌مراتب می‌تواند از قبل هم بهتر کار کند، چگونه این اتفاق می‌افتد؟ بحثی است به اسم نروساینس که می‌شود دندریت‌های اضافی نورون هرس شود و چیز لاعلاجی وجود ندارد. اگر چیزی لاعلاج است به خاطر علم ناقص من است که افکار و اندیشه من به سمت لاعلاج بودن بیماری می‌رود. سیگار هم از همین قاعده پیروی می‌کند یعنی؛ شاید افراد زیادی سیگار را ترک می‌کنند ولی حس‌های بد و منفی همراه آن‌ها می‌ماند ولی کسی که درمان می‌شود حسابش با سیگار بسته می‌شود و برای او جاذبه و دافعه ندارد و هیچ حسی نسبت به سیگار ندارد.
 
سیگار ,ندارد ,می‌شود

کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران ویلیام وایت ؛ سنگش کمهمنبع : درمان و رهایی کارگاه آموزشی خصوصی ویژه مسافران ویلیام وایت ؛ سنگش کمه
برچسب ها : سیگار ,ندارد ,می‌شود


مطالب مرتبط